Somoy moto apner bestfrnd o por hoye jabe
Hmm aity bastobota